Выиграй JBL Partybox 100 Новинки Доставка товара Методы оплаты Полезная информация Контакты
|
Skype chat
|
|


RAHA-TAGASI-KAMPAANIA 2020 TINGIMUSED

RAHA-TAGASI-KAMPAANIA 2020 TINGIMUSED

Kampaania

1.        Kui ostate ajavahemikus 01.10.2020 kuni 31.12.2020 („kampaaniaperiood“) alltoodud tabelis loetletud uue printeri („kampaaniatooted“), saate taotleda 120 € suurust tagasimakset.

 

Osalevad printerid ja skannerid

Tagasimaksed *

 

 

L1110

20 EUR

L11160

120 EUR

L120

10 EUR

L1300

55 EUR

L14150

80 EUR

L1455

120 EUR

L15150

120 EUR

L15160

120 EUR

L1800

70 EUR

L3110

25 EUR

L3111

25 EUR

L3150

35 EUR

L3151

35 EUR

L3156

35 EUR

L3160

35 EUR

L4150

40 EUR

L4160

40 EUR

L5190

45 EUR

L6160

45 EUR

L6170

50 EUR

L6190

55 EUR

L6550

85 EUR

L6570

85 EUR

L7160

85 EUR

L7180

120 EUR

L805

50 EUR

L810

50 EUR

L850

55 EUR

M1100

25 EUR

M1120

25 EUR

M1140

35 EUR

M1170

40 EUR

M15140

80 EUR

M2120

35 EUR

M2140

40 EUR

M2170

45 EUR

M3140

50 EUR

M3170

55 EUR

L382

25 EUR

L3050

30 EUR

L3060

30 EUR

M200

15 EUR

*Tagastatavad summad sisaldavad käibemaksu

 

2.    Kampaania kehtib kampaaniatoodetele, mis ostetakse kampaaniaperioodil otse Epsonilt või Epsoni volitatud edasimüüjalt.

3.       Kampaanias võivad osaleda vähemalt 16-aastased Estonia elanikud ja ühe majapidamise kohta võib esitada maksimaalselt 2 taotlust. Iga kampaaniatoote kohta võib esitada ainult 1 taotluse.

4.       Kampaania on mõeldud ainult lõppklientidele. Taotlused, mis puudutavad kolmandale osapoolele edasi müüdavaid ostetud kampaaniatooteid, selles kampaanias ei kehti. Edasimüüjad ei tohi oma klientide nimel taotlusi edastada.

5.       Epsoni töötajad, agendid, levitajad, edasimüüjad, osalevate kaubaladude jaemüügiga tegelevad töötajad või kampaaniaga seotud isikud ei tohi kampaanias osaleda.

6.       Kampaania ei kehti kaubale, mida on kasutatud, remonditud või uuendatud.

7.       Raha tagasimakse taotlus tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast toote ostukuupäeva. Taotluste lõpukuupäev on 30.01.2021.

 

Taotlemine

8.       Veebis taotlemiseks minge veebilehele www.epson.ee/ecotankcashback, täitke taotlusvorm ning edastage see koos ostutõendi ja printeri seerianumbriga. Teil palutakse sisestada isikuandmeid, sh pangaandmeid.

9.       Ostutõend peab olema jaemüügikviitungi või -arve loetav koopia, millel on selgelt kirjas jaemüüja nimi, ostukuupäev, toote nimi ja hind.

10.   Kui taotlus on vastu võetud, saadetakse kättesaamise kohta e-posti teel kinnitus.

11.   Raha tagasimakse tehakse pangaülekandega 30 päeva jooksul pärast taotluse valideerimise saamist. Kampaania korraldaja teeb pangaülekande üksnes kontole, mis on loodud riigis, kust Epsoni toote ostsite. Kampaania korraldaja ei vastuta raha tagasimakse pangaülekannetega kaasnevate kulude eest. Ehk kui pank võtab teilt tasu, arvab pank selle maha teie tagasisaadavalt summalt.

12.   Taotlust registreeriv isik vastutab selle eest, et esitatud oleksid õiged pangakonto andmed. Juhul, kui sisestatud on vale teave ja kampaania korraldaja teeb makse, mis lükatakse tagasi või ei jõua teieni, ei ole kampaania korraldaja kohustatud makset uuesti tegema.

Piirangud

13.   Kui raha tagasimakse läheb maksustatava tulu alla, on maksu tasumise kohustus makse saajal.

14.   Kui taotluses mainitud kampaaniatoode tagastatakse mis tahes põhjusel müüjale, minetab klient õiguse raha tagasimakset taotleda ja klient peab mis tahes makstud summa kampaania korraldajale tagastama seitsme päeva jooksul.

15.   Kampaania korraldajal on õigus nõuda taotluse valideerimiseks täiendavaid tõendid, kui on alust arvata, et taotlus ei ole legitiimne.

16.   Taotlust ei kiideta heaks järgmistel juhtudel.

a.        Kampaaniatoodet ei ostetud kampaaniaperioodil.

b.       Taotlusvormi ei täidetud täielikult.

c.        Ostutõendit ei esitatud või see oli loetamatu.

d.       Taotlust ei esitatud 30 kalendripäeva jooksul pärast toote ostukuupäeva.

e.       Te ei ole järginud sätestatud tingimusi.

 

Isikuandmed

17.   Kampaaniale registreerimise ajal pete esitama isikuandmed, mida Epson vajab kampaania haldamiseks. Lisateavet leiate Kampaania privaatsusteabe avaldusest. Lisaks isikuandmete kasutamisele kampaanias, küsib Epson teie nõusolekut turundusmaterjalide saatmiseks (nt Epsoni tootemargiga toodete uuringud, uudiskirjad ja/või reklaamid). Te ei pea sellega nõustuma.

Üldandmed

18.   Kampaania korraldaja ei vastuta kadunud taotluste eest. Kampaania korraldaja lükkab tagasi pärast kampaania lõpukuupäeva saadud taotlused ja sellised taotlused, mida kampaania korraldaja peab mõistlikul määral poolikuks, loetamatuks või pettuseks.

19.   Neile tingimustele kehtivad selle riigi seadused, kust kampaaniatoode osteti, ja tingimused jäävad selle kohtualluvuse pädevate kohtute võimkonda.

20.   Kampaanias osaledes kinnitate, et olete neid tingimusi lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud. Kampaania korraldajal on õigus tingimusi ükskõik millistel asjaoludel, mis jäävad kampaania korraldaja mõistliku kontrolli alt välja, tühistada või muuta.

 

Kampaania korraldaja: Kampaania korraldaja on Epson Europe B.V., kelle registreeritud kontor asub Hollandis Amsterdamis. Saatke kõik kirjad järgmisel aadressil: Epson European Marketing Department, P744 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Inglismaa


 
 
Для сравнения отложено 0 товаров
Сравнить выбранное
Очистить
Доставка товара | Методы оплаты