1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning OÜ MK Trade Baltic, registrikood 12723376, Liimi 1, Tallinn, rde.ee ostukeskkonna RDE.EE e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele.
1.2.Tingimustega tutvumine on Teile kohustuslik.
1.3.Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning rde.ee e-poe Tingimustes kokkulepitust.
1.4.OÜ MK Trade Baltic on õigustatud rde.ee e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje RDE.EE. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel RDE.EE. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ MK Trade Baltic vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti

2. HINNAD

2.1.Kõik rde.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2.rde.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.3.OÜ-l MK Trade Baltic on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub OÜ MK Trade Baltic tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.4 MK Trade Baltic OÜ jätab endale õiguse tellimus tühistada ja raha kliendile tagastada juhtudel, kui kauba vale hind on märgitud inimliku eksimuse tõttu hinna sisestamisel või süsteemi tehnilisest veast. Näiteks 2000€ müügihinnaga toode ei saa maksta 200€, mis tähendab, et ilmselgelt ei ole toode mõeldud selle hinnaga müümiseks. Eeldame, et ostja mõistab, et see on viga.
 

3. OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.RDE.EE e-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilisele kui juriidilistele isikutele.
3.2.Sobiva toote välja valimisel täitke tellimuse vorm ning sisestage sinna nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks).
3.3.Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.4.Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
3.5.Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.6.Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ MK Trade Baltic arvelduskontole.

4. TOODETE EEST TASUMINE

4.1.Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2.Toodete eest on võimalik tasuda:
4.2.1.Internetipanga lingi kaudu (Swedbank; SEB; Nordea; DNB; LHV).
4.2.2.arvega – klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ järel saadetakse teile e-mailile tellimuse kinnitus. Arve tasumise kinnitus saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist.
4.2.3.järelmaksuga tehes selleks taotluse klikkides tellimuse kinnituse leheküljel nupule „maksa järelmaksuga“.
4.3.Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 10 päeva jooksul OÜ MK Trade Baltic arveldusarvele laekunud.

5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1.rde.ee e-poe kaupu on pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 võimalik kätte saada kolmel moel: 5.1.1.Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;
5.1.2.Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud postipaki automaati;
5.2.Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Teieni peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.3.Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul.
5.4.Toote tarneaja info leiate toote kõrvalt meie kodulehel.
5.5.Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aega.
5.6.Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.7.Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ MK Trade Baltic ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.8.Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile [email protected] või OÜ MK Trade Baltic kontakttelefonile +372 672 2226. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.
5.9.Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. 

6. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1.Teil on õigus peale toodete eest tasumist ja enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates rde.ee e-poe elektronposti aadressile [email protected] vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades OÜ MK Trade Baltic kontakttelefonil +372 672 2226.
6.2.Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates rde.ee e-poele vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada, kasutades vastavat vormi. Toode on võimalik tagastada posti teel Liimi tn 1 Tallinn või tuua ise OÜ MK Trade Baltic kontorisse, asukohaga Liimi tn 1, Tallinn. Säilitage kindlasti seadme originaalpakend (vähemalt 15 päeva).
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3.Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

6.4.Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on OÜ-l MK Trade Baltic õigus leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises, juhul, kui toodet on kasutatud rohkemal viisil, kui seda on lubatud teha tavapoes. 

Toote omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha tavapoes (jaekaubanduse kaupluses).

6.5.Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile toote ostu eest tasutud summa. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele, kust toimus selle laekumine OÜ-le MK Trade Baltic, hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.3. sätestatud juhtudel.
6.6.Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
6.7.Remondist tagasi tulnud tooted ning peale kliendile vastava info edastamist on OÜ MK Trade Baltic kohustatud kaupa hoidma 1 kuu. Peale nimetatud aja möödumist on MK Trade Baltic OÜ-l õigus kaup utiliseerida. 

7. NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

7.1.OÜ MK Trade Baltic vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul alates toodete Teile üleandmisest.
7.2.OÜ MK Trade Baltic ei vastuta:
7.2.1.teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
7.2.2.puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
7.2.3.toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3.Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ MK Trade Baltic kulul.
7.4.Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5.Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

 

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1.rde.ee e-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) annate Te selge ja teadliku nõusoleku OÜ-le MK Trade Baltic Teie isikuandmete töötlemiseks.
8.2.OÜ-le MK Trade Baltic teatavaks saanud isikuandmed kantakse vastavasse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.
8.3.Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine rde.ee e-poes tellimuse registreerimisel.
8.4.Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teie tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Tingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.5.Kõiki RK Electronics e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OÜ-l MK Trade Baltic puudub neile juurdepääs.
8.6.Isikuandmeid töötleb OÜ MK Trade Baltic, Liimi 1, Tallinn, registrikood 12723376.
8.7.Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.8.Käesolevaga kinnitab OÜ MK Trade Baltic, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
8.9.OÜ MK Trade Baltic kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.10.OÜ MK Trade Baltic jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.11.Teil on alati õigus kontrollida Teid ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.12.Tellimuse vormistamisega annate ühtlasi OÜ-le MK Trade Baltic nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
 

 

9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

9.1.OÜ MK Trade Baltic vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ MK Trade Baltic ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2.OÜ MK Trade Baltic ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ MK Trade Baltic ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ MK Trade Baltic ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. MUUD TINGIMUSED

10.1.Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
10.2.Teie ja OÜ MK Trade Baltic vahel seoses rde.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoniб mille info on leitav SIIN või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Samuti võite pöörduda oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendav platvormi poole, mis on leitav SIIN 

11. VÄLISTAVAD TINGIMUSED

11.1.RD Electronics veebilehel olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.
11.2.OÜ MK Trade Baltic jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 EUR maksev sülearvuti on järsku müügis 100 EUR eest, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele). 

Antud juhul jätab OÜ MK Trade Baltic endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 1-2 tööpäeva jooksul.