Võida Apple AirPods kõrvaklapid Uudistooted Kulleriteenus Makseviisid Oluline info Kontakt
|
Skype chat
|
|
|


Oluline info Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk – esitada füüsilisele isikule informatsiooni (andmete subjektile) andmete töötlemise eesmärkide, mahu, kaitse ning turvalisuse kohta. Samuti, esitada muud informatsiooni andmete töötlemise kohta.

Isikuandmed
Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.
Privaatsuspoliitika rakendamine

MK TRADE BALTIC OÜ’i privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel vaatamata sellele, missugusel kujul esitab füüsiline isik oma andmed (või esitab kolmas isik kooskõlas seadustega/volitusega/nõusolekuga füüsilise isiku andmed): paberil, elektroonilisel kujul, MK TRADE BALTIC OÜ kodulehel, internetipoes, poes jne.

Põhiteave

Isikuandmete töötlemise eesmärk: kauba ostu või teenuste lepingu sõlmimine, kauba tarne, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine.

Järelevalve: MK TRADE BALTIC OÜ, reg. nr. 12723376

Juriidiline aadress: Liimi 1, 10621 Tallinn, Eesti 

Õiguslik põhjendus: MK TRADE BALTIC OÜ äritegevus

Andmete edastus kolmandatele riikidele: ei toimu

Andmete saajad: kontroller, kontrolleri operaator ning kompetentsed (õiguslikud) riigiasutused, partnerid ning organisatsioonid (volitatud teenusepakkujad), teenusepakkujad, organisatsioonid, andmebaaside haldajad, pilveteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujad. Samuti juristide büroo, advokaadid, operaatorid jne.

Andmekaitse spetsialist: [email protected]

Isikuandmete töötlemine ning õiguslik põhjendus

Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka MK TRADE BALTIC OÜ legitiimsete huvide (äritegevus) täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub reglementeeritud normatiivaktis sätestatud korrast või lepingus märgitud tähtajast või siis MK TRADE BALTIC OÜ’i poolt reglementeeritud tähtajast. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seda nõuab õigusaktidest tulenevate nõuete järgimine arvestades samal ajal MK TRADE BALTIC OÜ’i äritegevuse huvisid. Õigusaktides märgitud tähiseni jõudmisel kustutatakse isikuandmed.

Isikuandmete turvaliseks säilitamiseks ning töötlemiseks kasutatakse spetsialiseeritud ning turvalisi programme kasutades selleks viirusetõrjeprogramme (“tulemüürid”) ning teisi tehnilisi lahendusi. Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud juurdepääsusüsteemidega ning eriprogrammidega.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda). Isikuandmeid võib edastada MK TRADE BALTIC OÜ partneritele (sealhulgas volitatud teenusepakkujatest ettevõtetele), organisatsioonidele, teenuseid pakkuvatele (operaatoritele) ning volitatud juriidilistele ning füüsilistele isikutele (juristid, advokaadid). Andmete üleandmine toimub turvaliselt kasutades kaitstud programme ning tehnoloogiaid. Edastatud isikuandmete maht ei ole suurem kui on vajalik MK TRADE BALTIC OÜ’i õiguslike ning äritegevuse huvide täitmiseks.

Turunduspakkumised ning reklaamimaterjalide saatmine
Turunduspakkumisi saadetakse adressaatidele / füüsilistele isikutele, kes on andnud nõusoleku MK TRADE BALTIC OÜ’i pakkumiste saamiseks (reklaamimaterjalid). Reklaamimaterjalidest loobumise kohta leiate info reklaami puudutavast e-kirjast. Samuti saab reklaamimaterjalidest loobuda saates e-kiri aadressile [email protected]
Juurdepääs isikuandmetele

Füüsiline isik saab oma isikuandmetele ligi kirjaliku avalduse alusel järgides isikuandmeid reguleerivaid õigusnorme ning järgides avalduse vastuvõtmise ning läbivaatamise õigusnorme, saates avaldus (posti teel: MK TRADE BALTIC OÜ, Liimi 1, 10621 Tallinn, Eesti, e-posti teel: [email protected] / [email protected] ) või esitades kirjalik taotlus MK TRADE BALTIC OÜ’i poes (poodide aadressid)

 Avaldust esitades on füüsiline isik kohustatud ennast identifitseerima nõutavas mahus kinnitamaks MK TRADE BALTIC OÜ’ile, et isik küsib just enda kohta andmeid (isik küsib enda andmeid). Ainult sellisel juhul väljastab MK TRADE BALTIC OÜ isikule kõik olemasolevad andmed ning muud seaduse poolt ettenähtud informatsiooni.

Õigus nõusolek tühistada

Füüsilisel isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Keeldumissoov esitatakse isikuandmete töötlemise nõusoleku andmisega samal viisil.

Igal juhul võib füüsiline isik saata isikuandmete töötlemise nõusolekust keeldumise MK TRADE BALTIC OÜ juriidilisele aadressile: Liimi 1, 10621 Tallinn, Eesti, ja/või e-maili teel:[email protected] / [email protected] Keeldumine ei mõjuta enne keeldumist teostatud isikuandmete töötlemist. Samuti ei muuda ega peata keeldumine isikuandmete töötlemist, mida teostati kooskõlas jah/või tuginedes õigusnormidele (regulatsioonid, seadused, reeglid).

Küpsised

Küpsiste kohta käiv informatsioon on kättesaadav siin.

Telefonivestluste salvestamine
Hoiatame, et kõik kõned salvestatakse teenuse kvaliteedi kontrolli eesmärgil. Kontroller - MK TRADE BALTIC OÜ, aadress - Liimi 1, 10621 Tallinn, Eesti.
Lõplik informatsioon

MK TRADE BALTIC OÜ’il on õigus muuta konfidentsiaalsuspoliitikat teavitades sellest füüsilist isikut (andmete subjekte).

Antud jaotise rubriike tuleks tõlgendada kui ainult teabe liikumise hõlbustamiseks. Andmete subjekt (füüsiline isik), kelle arvates on rikutud tema õigusi isikuandmete töötlemise suhtes, on õigus pöörduda MK TRADE BALTIC OÜ’i või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 
 
Võrdlusesse on lisatud 0 toodet
Võrdle
Eemalda
Tarnevõimalused | Maksevõimalused